Proponujemy usługi naszej firmy w charakterze odbiorcy odpadów tworzyw sztucznych, folii odpadowych, makulatury oraz innych surowców wtórnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę kontrahentów od momentu planowania selektywnej zbiórki u wytwarzającego odpady, powstania odpadu, aż do przekazania ich do recyklingu,

Oferujemy także pomoc w wypełnianiu dokumentacji potwierdzającej prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Sposób działania

Odpady selektywnie zbierane są u wytwórców odpadów.

Po zgłoszeniu telefonicznym odbierane są naszym transportem, transportem przekazującego odpady lub spedycją  i przywożone na plac odpadowy

Zapewniamy pojemniki i kontenery niezbędne do zbiórki odpadów.