Posiadamy niezbędne zezwolenia i wpisy umożliwiające prowadzenie działalności.

Zezwolenie na zbieranie odpadów KŚ.V.6233.11.2013
Zezwolenie na zbieranie odpadów GKŚ-V.6233.4.2019
BDO 000007566